[1]
Cindy Ika Saraswati and Moh. Mansur Fauzitrans. 2024. PENANAMAN NILAI-NILAI MULTIKULTURAL MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI 2 LAWANG. Journal Islamic Studies. 5, 01 (Mar. 2024), 26–37. DOI:https://doi.org/10.32478/9nveh727.