(1)
PENANAMAN NILAI-NILAI MULTIKULTURAL MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI 2 LAWANG. J. slamic stud. 2024, 5 (01), 26-37. https://doi.org/10.32478/9nveh727.