PENANAMAN NILAI-NILAI MULTIKULTURAL MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI 2 LAWANG (Cindy Ika Saraswati & Moh. Mansur Fauzi , Trans.). (2024). Journal Islamic Studies, 5(01), 26-37. https://doi.org/10.32478/9nveh727