Cindy Ika Saraswati, and Moh. Mansur Fauzi , trans. 2024. “PENANAMAN NILAI-NILAI MULTIKULTURAL MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI 2 LAWANG”. Journal Islamic Studies 5 (01): 26-37. https://doi.org/10.32478/9nveh727.