[1]
Cindy Ika Saraswati and Moh. Mansur Fauzi , Trans., “PENANAMAN NILAI-NILAI MULTIKULTURAL MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PGRI 2 LAWANG”, J. slamic stud., vol. 5, no. 01, pp. 26–37, Mar. 2024, doi: 10.32478/9nveh727.