(1)
STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK. Ta'Limuna (Online) 2023, 12 (2), 118-127. https://doi.org/10.32478/talimuna.v12i2.1691.