(1)
PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID -19 DI SMP ISLAM MBAH BOLONG WATUHGALUH JOMBANG. TA'LIMUNA (Online) 2021, 10 (1), 55-68. https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i1.566.