1.
STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK. Ta'Limuna (Online). 2023;12(2):118-127. doi:10.32478/talimuna.v12i2.1691