1.
PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID -19 DI SMP ISLAM MBAH BOLONG WATUHGALUH JOMBANG. TA'LIMUNA (Online). 2021;10(1):55-68. doi:10.32478/talimuna.v10i1.566