STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK. (2023). Ta’Limuna, 12(2), 118-127. https://doi.org/10.32478/talimuna.v12i2.1691