“STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK”. 2023. Ta’Limuna 12 (2): 118-27. https://doi.org/10.32478/talimuna.v12i2.1691.