“STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK” (2023) Ta’Limuna, 12(2), pp. 118–127. doi:10.32478/talimuna.v12i2.1691.