[1]
“PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID -19 DI SMP ISLAM MBAH BOLONG WATUHGALUH JOMBANG”, TA'LIMUNA (Online), vol. 10, no. 1, pp. 55–68, Apr. 2021, doi: 10.32478/talimuna.v10i1.566.