“STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI PADA MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK”. Ta’Limuna, vol. 12, no. 2, Nov. 2023, pp. 118-27, https://doi.org/10.32478/talimuna.v12i2.1691.