“PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MASA PANDEMI COVID -19 DI SMP ISLAM MBAH BOLONG WATUHGALUH JOMBANG”. TA’LIMUNA, vol. 10, no. 1, Apr. 2021, pp. 55-68, https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i1.566.