Vol. 2 No. 1 (2019): edisi APRIL

Original Research Article

 • PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBUDAYA NIRKEKERASAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH SE-KABUPATEN JEMBER

  Nino Indrianto, Zainuddin Al-Haj Zaini, Nina Hayuningtyas
  18-39
  Abstract viewed: 780 PDF downloaded: 629
  Published: 2019-04-30
  DOI: https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v2i1.223
 • HYBRID LEARNING DALAM PEMBELAJARAN KOSA KATA BAHASA ARAB PADA ANAK BERBANTUAN MEDIA AL-MUTHO

  Nuril Mufidah, Umi Salamah, Imroatul Muthoharoh, M. Irfan Islamy
  40-52
  Abstract viewed: 1963 PDF downloaded: 1500
  Published: 2019-04-30
  DOI: https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v2i1.227
 • PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ICT MENGGUNAKAN MACROMEDIA FLASH PADA MATA PELAJARAN IPA MI/SD

  Aquami Aquami, Muhamad Afandi, Andi Putra Sairi
  53-78
  Abstract viewed: 2694 PDF downloaded: 1743
  Published: 2019-04-30
  DOI: https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v2i1.194
 • PENDEKATAN WEBBED LEARNING PADA PEMBELAJARAN TEMATIK TERHADAP PESERTA DIDIK INKLUSIF DI MADRASAH

  Hasan Baharun, Siska Ana Astriani
  79-103
  Abstract viewed: 1117 PDF downloaded: 1413
  Published: 2019-04-30
  DOI: https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v2i1.220
 • ANALISIS TEORI AUSUBEL PADA PENERAPAN MODEL REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA

  Muhammad Majdi
  104-120
  Abstract viewed: 1134 PDF downloaded: 862
  Published: 2019-04-30
  DOI: https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v2i1.213

Review Articles

 • PREPARE PRIMARY SCHOOL STUDENTS TO FACE THE TECHNOLOGICAL AGE: MATHEMATICAL CREATIVITY AND SPATIAL ABILITY

  Minanur Rohman
  1-17
  Abstract viewed: 828 PDF downloaded: 530
  Published: 2019-04-30
  DOI: https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v2i1.237