Vol. 10 No. 2 (2021): Edisi September

Articles

 • KONSEP PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK PERSPEKTIF SYED NAQUIB AL-ATTAS

  M MA'RUF
  1-10
  Abstract viewed: 328 PDF downloaded: 1218
  Published: 2021-10-02
  DOI: https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i2.733
 • DOSEN SEBAGAI DRIVING FORCE INTERNALISASI NILAI-NILAI AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

  Abdul Kholid Achmad
  11-20
  Abstract viewed: 337 PDF downloaded: 264
  Published: 2021-10-02
  DOI: https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i2.746
 • KONSEP PLURALISME PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR)

  Eva Sofia Sari, Wely Dozan
  21-39
  Abstract viewed: 1371 PDF downloaded: 1522 KONSEP PLURALISME PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR) downloaded: 2 Untitled downloaded: 349
  Published: 2021-10-02
  DOI: https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i2.770
 • GERAKAN ALIGARH DI INDIA (REFLEKSI HISTORIS GERAKAN MODERNISME PENDIDIKAN SAYYID AHMAD KHAN)

  Zen Amrullah
  40-51
  Abstract viewed: 875 PDF downloaded: 1895
  Published: 2021-10-02
  DOI: https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i2.772
 • AKULTURASI ARSITEKTUR MASJID DENGAN BUDAYA DAN PENDIDIKAN DALAM KONTEKS ISLAM JAWA

  MUHAMMAD FAISHAL HAQ
  52-63
  Abstract viewed: 376 PDF downloaded: 501
  Published: 2021-10-02
  DOI: https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i2.790
 • NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEPEMIMPINAN KHALIFAH HARUN AR-RASYID

  SITI M. HALIMAH, Aninda Ika Sabhrina
  64-82
  Abstract viewed: 555 PDF downloaded: 1004 NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KEPEMIMPINAN KHALIFAH HARUN AR-RASYID downloaded: 523
  Published: 2021-10-02
  DOI: https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i2.791
 • MEMBANGUN SIKAP TOLERAN DAN DEMOKRATIS MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

  Abdul Gafur, Siti Mutholingah, Misbahul Munir
  83-101
  Abstract viewed: 251 PDF downloaded: 1447
  Published: 2021-10-02
  DOI: https://doi.org/10.32478/talimuna.v10i2.798